Пътна карта

Глобалното използване на материали се е утроило от 1970 г. и може да се удвои отново до 2050 г. Годишно изхвърляме повече от 2.2. билиона тона отпадъци, но в момента само 40% от домакинските отпадъци се използват повторно, рециклират или са обект на ъпсайклинг. 99% от нещата, които си купуваме, се изхвърлят в рамките на 6 месеца. Само 9% от световната икономика е кръгова.


Страницата е в процес на изграждане

 

Изтегляния: ...