ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Η παγκόσμια χρήση υλικών έχει υπερτριπλασιαστεί από το 1970 και θα μπορούσε να διπλασιαστεί ξανά μέχρι το 2050. Κάθε χρόνο πετάμε περισσότερους από 2,12 δισεκατομμύρια τόνους απορριμμάτων, αλλά μόνο το 40% των οικιακών απορριμμάτων επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. Το 99% των αντικειμένων που αγοράζουμε καταλήγουν στα σκουπίδια μέσα σε 6 μήνες. Μόνο το 9% της παγκόσμιας οικονομίας είναι κυκλική.


Υπό κατασκευή...

 

Λήψεις: ...