Правила и условия на платформата ScaleUPcycling

Платформата ScaleUpcycling се управлява съвместно от партньорите по проекта ScaleUpcycling.

Ние ценим доверието, което ни оказахте за създаване на качествено образователно съдържание и общност за млади предприемачи. Понякога може да се налага събиране на информация за нашите потребители и тяхното използване на нашите услуги, за да постигнем тази цел.

Ние се ангажираме да създадем безопасна и сигурна среда, която ще подпомогне образованието и придобиването на знания от потребителите в най-висока степен.

Моля, обърнете внимание, че услугите на трети страни, които използвате за достъп до нашето съдържание, може да са предмет на отделни правила за поверителност.

 1. Моля, прочетете внимателно тези правила и условия („Условията“). Чрез влизането и използването на нашия уебсайт, както и всяко съдържание и функции в него, вие се съгласявате с тези условия и политиката за поверителност. Политиката за поверителност и друга информация са достъпни на уебсайта: https://scaleupcycling.eu
 2. Ако не приемате тези Условия, не влизайте и/или не използвайте нашите Услуги.
 3. Можем да актуализираме тези Условия по всяко време. Моля, проверявайте редовно Условията, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. С вашия продължителен достъп до и/или използване на ScaleUpcycling след промени в Условията, вие се съгласявате, че ще бъдете правно обвързани с актуализираните и/или изменените Условия

Партньори по проекта

ScaleUpcycling project is a joint work of partners from 5 countries who have helped to create the project results in their country, implement it and will continue to be involved in supporting in their territory. They are specifically:

Проектът ScaleUpcycling е съвместна работа на партньори от 5 държави, които са помогнали за създаването на резултатите от проекта в своята страна, прилагат го и ще продължат да го подкрепят на своята територия. Партньорите са:

Държава

Организация

Контакт

Кипър

Anaptyxiaki Etaireia Lefkosias (Anel)

info@anel. com.cy

Словения

Drustvo AIA, Mladinski center Menges

drustvo.aia@gmail.com

Унгария

KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft

kdriu@kdriu.hu

България

 

НГПИ „Тревненска школа“

Фондация „Вяра“

account@artschooltryavna.com

vyara_foundation@abv.bg

Испания

Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada

info@defoin.es

 

Използване на услугите ScaleUpcycling

 1. Вие се съгласявате да използвате нашите Услуги само за законни цели и по начин, който не нарушава, ограничава или възпрепятства никое лице да използва и да се наслаждава на нашите Услуги и при всички обстоятелства в съответствие с тези Условия и всички приложими закони и разпоредби.
 2. Платформата ScaleUpcycling може да се използва изключително за образователни цели и изграждане на контакти при условия, при които няма да се начислява финансова такса на обучаемия.
 3. Достъпвайки до нашите Услуги, вие се съгласявате да имате достъп до тяхното съдържание само за некомерсиална употреба, а не за търговски или други цели, включително реклама или продажба на стоки или услуги. Вие също така се съгласявате да не адаптирате, модифицирате или създавате производни произведения от каквото и да е съдържание на нашите Услуги, освен за ваша лична некомерсиална употреба. Ако желаете да използвате каквото и да е съдържание от нашите Услуги по някаква друга причина, ще ви е необходимо нашето предварително писмено разрешение.
 4. Ако изберете да се регистрирате, за да качите материал или да коментирате като потребител, използващ псевдоним, парола или друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трета страна. Всяка лична информация, която ни предоставяте като част от този процес на регистрация и/или други взаимодействия с нашите услуги, ще бъде събирана, съхранявана и използвана в съответствие с нашата политика за поверителност. Имаме право да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола по всяко време, независимо дали вие изберете или ни ги присвоите, ако според нас не сте спазили някое от разпоредбите на тези правила и условия.
 5. Ние не декларираме, че съдържанието на нашите Услуги е подходящо или достъпно за използване във вашата страна. Вие носите отговорност да гарантирате, че използването на нашите Услуги е в съответствие с всички приложими местни закони и разпоредби.
 6. За да използва платформата ScaleUpcycling, потребителят се нуждае от устройство с уеб-браузър и активиран звук и трябва да се увери, че е свързан към интернет. Поддържани браузъри: Google Chrome версии 40-96, Firefox версии 32-95, Microsoft Edge до версия 96 или Internet Explorer 11.

Права на интелектуална собственост

 1. Цялата информация, данни, текст, документи, графики, лога, дизайни, изображения, картини, снимки, видеоклипове, уеблогове, RSS емисии, уиджети, софтуер, интерактивни функции или друго съдържание, услуги или материали (или част от тях) достъпни в нашите Услуги, са защитени с авторско право, търговска марка, права върху бази данни и други права на интелектуална собственост и са наша собственост или са ни лицензирани или използвани по друг начин от нас в съответствие с приложимите закони или разпоредби. Нищо от съдържащото се тук не трябва да се тълкува като косвено внушаващо пречка или право или каквото и да било друго, свързано с използването на Материалите, различно от позволеното в настоящите Условия.
 2. В случай, че искате да използвате данните за цели, различни от образователни, вие се съгласявате да не го правите без нашето предварително писмено разрешение.

Потребителски принос към нашите Услуги

Моля, прочетете внимателно този раздел, преди да качите или да прехвърлите съдържание към платформата ScaleUpcycling по някакъв начин. Ако не искате да ни предоставите разрешенията, посочени в тези условия, не предоставяйте своя принос към системата.

 1. Всеки път, когато използвате функция, която ви позволява да публикувате до потребители или да се свързвате с други потребители на нашите услуги, трябва да се придържате към стандартите за добро поведение.
 2. Вие оставате собственик на авторските права върху всяка оригинална потребителска публикация, която предоставите. Ние обаче си запазваме правото да премахваме неподходящи публикации и единствено от основателя на платформата ScaleUpcycling зависи дали считаме публикацията за неподходяща.
 3. Вие ни упълномощавате да предоставим, а ние с настоящото предоставяме на всеки потребител на нашите Услуги неизключителен лиценз за разглеждане, слушане, четене, качване, изтегляне, свързване и друг достъп до вашия потребителски принос към нашите Услуги чрез нашите Услуги и друго използване на такъв потребителски принос, както е разрешено чрез функциите на нашите Услуги и в съответствие с настоящите Условия.
 4. Вие носите цялата отговорност за вашите потребителски материали и последствията от предоставянето им в нашите Услуги.

Вие гарантирате, че:

(а) Потребителският материал е ваше собствено оригинално произведение и вие притежавате всички права, собственост и дялове в потребителския материал и/или имате всички необходими лицензи, права, съгласия и права за използване и ни упълномощавате да използваме всички права върху интелектуалната собственост (включително, без ограничение, авторски права) върху такъв потребителски материал, така че да можем да използваме потребителския материал по начина, предвиден в тези условия;

(б) нищо в предоставеното от потребителя не е унизително, нецензурно, неприлично, порнографско, явно сексуално, тормозещо, заплашително или обидно, не подбужда расова, културна или религиозна омраза, не се представя за друго лице или изглежда, че се представя за друго лице, представлява неуважение към съда, нарушава какъвто и да е закон или наредба или подбужда към поведение, което е равносилно на наказателна или гражданска отговорност и/или е по друг начин неизправно и/или нарушава закон на държавата, в която използвате платформата ScaleUpcycling.

(в) предоставеното от потребителя не съдържа вирус, повреден файл, бот за анулиране, програма червей или друг злонамерен код, предназначен да прекъсва, унищожава или ограничава функционалността или да разрушава софтуер, хардуер, телекомуникации, мрежи, сървъри или други устройства, или всякакъв рекламен софтуер, шпионски софтуер, троянски кон или всякакъв друг материал, предназначен да повреди, да възпрепятства, присвои или експроприира каквито и да било данни или лична информация;

Премахване на материали

 1. Имаме правото, но не сме длъжни (a) активно да преглеждаме приноса на потребителите към нашите Услуги; и/или (б) да премахваме всеки Потребителски принос, изпратен към нашите Услуги от вас или друг потребител, ако според нас такъв Потребителски принос не отговаря на настоящите Условия.
 2. Ние си запазваме правото по наше усмотрение по всяко време без отговорност и със или без предварително известие (a) да не публикуваме какъвто и да е потребителски принос в нашите Услуги; (b) да премахнем, спрем или деактивираме достъпа до всеки потребителски принос; (c) да отменим вашата регистрация (където е приложимо) и правото на достъп и/или използване на нашите Услуги или изпращане на принос на потребители; и (г) да използваме всички налични технологични, правни, оперативни или други средства за прилагане на тези Условия, включително без ограничение блокиране на конкретни IP адреси или деактивиране на вашата регистрация и/или потребителско име и парола (където е приложимо).

Надеждност на информацията за нашите Услуги

 1. Информацията, публикувана чрез нашите Услуги, е предназначена единствено за целите на обучение и свързване на млади предприемачи.
 2. Ние не гарантираме, че учебните материали са точни или без грешки и отхвърляме всяка отговорност и задължения, произтичащи от каквото и да е разчитане на което и да е съдържание на нашите услуги от вас или всеки, който може да бъде информиран за каквото и да е съдържание на нашите услуги.
 3. Вие потвърждавате, че докато използвате нашите Услуги, може да бъдете изложени на материали от различни източници и че ние не носим отговорност за съдържанието, истинността, точността или полезността на тези услуги.
 4. Нашата цел е редовно да актуализираме нашите Услуги и може да променим съдържанието по всяко време. Можем по свое усмотрение да спрем достъпа до нашите Услуги по всяко време или да ги прекратим за неопределено време. Материалите може да са остарели по всяко време и не сме длъжни да ги актуализираме

Гаранции и отказ от отговорност

 1. Нашите Услуги се предоставят „КАКТО СА“ и на база „КАКТО СА НАЛИЧНИ“ без каквото и да е представителство или одобрение от какъвто и да е вид. До максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние се отказваме от всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, във връзка с нашите Услуги и вашето използване на нашите Услуги (включително, без ограничение, по отношение на задоволително качество, годност за конкретна цел, ненарушение, съвместимост, сигурност и точност).
 2. Ние не гарантираме, че функциите, съдържащи се в материалите на нашите Услуги, ще бъдат непрекъснати или без грешки, или че нашите Услуги или сървърите, които ги правят достъпни, нямат грешки.

Ограничение на отговорността

 1. Ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да е потребителски материали, изпратени от някой от нашите потребители. Използването от ваша страна на нашите услуги, материали и/или всякакви потребителски приноси е изцяло на ваш собствен риск.
 2. До максималната степен, позволена от закона, с настоящото изрично изключваме всякаква отговорност за всякакви преки, косвени, последващи, специални или примерни загуби или щети (независимо дали такива загуби са били предвидени, предвидими, известни или друго), произтичащи от или във връзка с използването на нашите Услуги, включително без ограничение: (а) лични наранявания и/или щети на лица или имущество в резултат на всяко изявление, включително всяко действително или предполагаемо изявление за клевета; (б) загуби, понесени от трета страна, включително нарушения на права на интелектуална собственост или поверителност; в) загуба на данни; (г) загуба на приходи или очаквани печалби; д) загуба на търговия или договори; е) загуба на възможност; ж) загуба на очаквани спестявания; з) загуба на управленско или служебно време; или (i) загуба на репутация или увреждане на репутацията.
 3. Ние няма да носим отговорност за каквото и да е нарушение на тези правила и условия, причинено от обстоятелства извън нашия контрол.

Вируси, хакерство и други престъпления

 1. Нямате право да злоупотребявате с нашите услуги, като внедрявате, предавате или организирате изпращането на каквито и да било вируси, повредени файлове, cancelbots, троянски коне, червеи, логически бомби, кийлогъри, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други материали, предназначени да повлияят неблагоприятно на работата (на платформата). Нито да се намесвате в компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване с цел да присвоите или злоупотребите с каквито и да било данни или лична информация.
 2. Всяко нарушение на тази разпоредба ще бъде докладвано и ние ще процедираме в съответствие с приложимите законови разпоредби, за да поправим и компенсираме щетите, причинени ни от действията.
 3. Ние не носим отговорност за загуби или щети, причинени от разпространена атака за отказ на услуга, вируси или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг защитен материал в резултат на използването на нашите услуги, изтеглянето от ваша страна на каквито и да е материали от нашите Услуги или каквито и да било материали на всеки друг уебсайт, към който има връзка.

Връзки към и от нашите Услуги

Връзки от нашите услуги

 1. Ние нямаме контрол върху съдържанието или наличността на сайтове на трети страни, до които имате достъп чрез нашите Услуги, и такива връзки се предоставят само за ваша информация. Ако посетите който и да е свързан сайт, вие го правите на свой собствен риск и е ваша отговорност да вземете всички предпазни мерки за защита срещу вируси или други разрушителни елементи.
 2. Ние не подкрепяме и не носим отговорност (пряко или косвено) за каквото и да е съдържание, реклама, продукти, услуги, изразени мнения или информация на или достъпна от уебсайтове на трети страни (включително, без ограничение, плащане и доставка на продукти или услуги) или за всякакви щети, загуби или неправомерно поведение, причинени от или във връзка с вашия достъп до и използването на тези сайтове на трети страни и всякакви налични услуги. Всички условия, гаранции или изявления, свързани с всяко поведение на сайтовете на трети страни, са единствено между вас и съответния доставчик на тези сайтове и/или всякакви съответни услуги.

Връзки към нашите Услуги

 1. Можете да поставите връзка към началната страница на който и да е уебсайт в рамките на нашите Услуги, без да искате нашето допълнително писмено съгласие, при условие че спазвате изцяло настоящите Условия.
 2. Нямате право да създавате връзка към която и да е част от нашите услуги, различна от началната страница, без нашето предварително писмено съгласие (и за избягване на съмнения, такова съгласие ще се счита за дадено по отношение на RSS емисии, уиджети и вградени медийни плейъри, при условие че ги използваме в съответствие с тези Условия и други инструкции, публикувани чрез нашите Услуги). Запазваме си правото да отменим връзката без предизвестие. Уебсайтът, към който се свързвате, трябва да отговаря във всички отношения на стандартите за съдържание, посочени в Кодекса за поведение. Нашите услуги не могат да бъдат рамкирани на друг сайт.
 3. Всички препратки към нашите услуги трябва да бъдат направени по честен и законен начин, който не уврежда или злоупотребява с нашата репутация. Нямате право да създавате връзка по никакъв начин, който предполага някаква форма на асоцииране, представителство, одобрение или подкрепа от наша страна, ако има такава. Връзките към нашите услуги не означават, че ние одобряваме, сме свързани или свързани с който и да е свързан сайт или че който и да е свързан сайт е упълномощен да използва някоя от нашите търговски марки, търговски имена, марки, лога или символи за авторско право или марки на някой от нашите филиали или лицензодатели.

Софтуер

 1. Понякога определен софтуер, който е наша защитена работа или защитена работа на нашите доставчици, може да бъде предоставен за изтегляне чрез нашите Услуги. Имате лиценз да използвате софтуера на неизключителна основа само за целите, за които е посочен. Нямате право да използвате софтуера за други цели и не можете да разпространявате, продавате, декомпилирате, извършвате обратно инженерство, разглобявате или по друг начин да работите със софтуера.

Поверителност

 1. Всяка лична информация, предоставена от вас като част от всеки процес на регистрация и/или друго взаимодействие с нашите Услуги, ще бъде събирана, съхранявана и използвана в съответствие с нашата Политика за поверителност. Използвайки нашите Услуги, вие се съгласявате с такова събиране и обработване и обещавате, че всички предоставени от вас данни са точни.

Предпочитан ред

 1. В случай на конфликт между настоящите Условия и всякакви специфични условия, намиращи се другаде в нашите Услуги, свързани с определен материал, тези условия имат предимство.

Отделимост

 1. Ако някое от тези условия се окаже незаконно, невалидно или неприложимо по друг начин съгласно законите на който и да е щат или страна, в която тези условия трябва да бъдат в сила, тогава до степента и в рамките на юрисдикцията, в която условието е незаконно, невалидно или неприложимо, то ще бъде отделено и изтрито от настоящите Правила и условия, а останалите Правила и условия ще останат в пълна сила и действие и ще останат задължителни и изпълними.

Юрисдикция

 1. Условията се управляват и тълкуват в съответствие със законите на държавата, в която използвате платформата.

Каква информация събираме?

 1. Информация за контакт. Потребителите ни предоставят своя имейл адрес, за да имат по-лесен достъп до определени услуги.
 2. Потребителско име и парола за създаване на акаунт.
 3. Потребителските имена се модерират, за да се попречи на вас или вашето дете да използвате лична информация за създаване на акаунт. Освен това паролите са криптирани.
 4. Вашето съдържание. Ние събираме коментари и друга информация, която потребителите публикуват чрез интерактивни онлайн функции.
 5. Някои от нашите услуги позволяват на потребителите да качват снимки. Отново, снимките са само за мрежови и комуникационни цели и не се използват повече от нас или други.
 6. Кореспонденцията, която ни изпращате и кореспонденцията между потребителите в чата.
 7. Информация за това как се използват нашите Услуги. Може да събираме информация като предпочитания, аватари, връзки между приятели, какво се случва в платформата, какви видеоклипове се гледат или страниците, които разглеждате, и връзки, върху които щраквате в рамките на Услугите.
 8. Информация за устройството. Може да събираме информация за вашето устройство, включително хардуерен модел, версия на операционната система и уникални идентификатори.

Каква информация не събираме?

 1. Биометрични или здравни данни
 2. Лични данни на потребителя, освен ако не поискаме съгласието на родител или законен настойник или по друг начин с цел спазване на закона.
 3. Потребителският акаунт може да бъде изтрит, ако потребителска заявка за изтриване на профил бъде изпратена по имейл до администраторите.

Как защитаваме информацията, която събираме?

 1. Уверяваме ви, че обработваме всички данни с най-голяма грижа за безопасността на всички участващи страни и ви уверяваме, че данните, които събираме, ще бъдат използвани само за образователни и мрежови цели в рамките на платформата ScaleUpcycling.