ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

2021-2-CY02-KA220-YOU-000050282

Η παγκόσμια χρήση υλικών έχει τριπλασιαστεί από το 1970 και θα μπορούσε να διπλασιαστεί ξανά μέχρι το 2050. Κάθε χρόνο πετάμε περισσότερους από 2,12 δισεκατομμύρια τόνους απορριμμάτων, αλλά μόνο το 40% των οικιακών απορριμμάτων επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται. Το 99% των πραγμάτων που αγοράζουμε καταλήγουν στα σκουπίδια μέσα σε 6 μήνες. Μόνο το 9% της παγκόσμιας οικονομίας είναι κυκλική.

Υπάρχει ανάγκη να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση και η παράταση της ωφέλιμης ζωής των προϊόντων. Το έργο ScaleUPcycling στοχεύει στο να παρακινήσει τους νέους να είναι περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι και δραστήριοι ώστε να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μικρή αύξηση των πρωτοβουλιών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, η επαναχρησιμοποίηση παραμένει το πιο παραγνωρισμένο και αναξιοποίητο δυναμικό στο δρόμο προς μια κοινωνία με λιγότερα απόβλητα. Ως εκ τούτου, η επαναχρησιμοποίηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια θέση και απαιτεί κλιμάκωση για να έχει πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο ScaleUpcycling στοχεύει να παρέχει μια πλατφόρμα συνεργασίας για νέους κατόχους ιδεών, εργαζόμενους νέους και όσους ενδιαφέρονται για το οικοσύστημα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Προσφέροντας νέες δεξιότητες για την οικοδόμηση κοινότητας μέσω της ανακύκλωσης, η ψηφιακή μας πλατφόρμα θα ενισχύσει την ικανότητα των νέων και των νέων εργαζομένων να διαχειρίζονται τις δικές τους δραστηριότητες ανακύκλωσης και να γίνουν τοπικοί δημιουργοί αλλαγών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, υλικών ηλεκτρονικής μάθησης και ενοτήτων κατάρτισης, που θα επιτρέψουν στους νέους και στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ικανότητες, καθώς και πρακτικές γνώσεις.

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε στο έργο

Η επαναχρησιμοποίηση πρέπει να συνεχιστεί! Διαβάστε τα νέα μας και ακούστε τα Podcast!

Βιώστε μια Βιώσιμη Εορταστική Περίοδο. Διαβάστε τα νέα μας, ακούστε τα Podcasts μας!

Έρχεται σύντομα