За проекта

2021-2-CY02-KA220-YOU-000050282

Глобалното използване на материали се е утроило от 1970 г. и може да се удвои отново до 2050 г. Годишно изхвърляме повече от 2.2. билиона тона отпадъци, но в момента само 40% от домакинските отпадъци се използват повторно, рециклират или са обект на ъпсайклинг. 99% от нещата, които си купуваме, се изхвърлят в рамките на 6 месеца. Само 9% от световната икономика е кръгова.

Необходимо е да се насърчава преизползването и удължаването на полезния живот на продуктите. Проектът ScaleUPCycling цели да мотивира младите хора да бъдат екологично осъзнати, активни и да променят ежедневието си. Въпреки че през последните години се наблюдава малък ръст в инициативите за повторна употреба и ъпсайклинг, повторната употреба на продукти остава най-пренебрегваният и непроучен потенциал по пътя към общество с по-малко отпадък. Като такъв, ъпсайклингът остава огромна ниша и е необходимо да се увеличи, за да окаже наистина значително влияние върху околната среда и обществото.

В този контекст, проектът Scale UPCycling цели да осигури платформа за колаборация на младежи, генериращи идеи, на младежки работници и на всички, заинтересовани от екосистемата на повторната употреба на продукти и ъпсайклинг. Чрез предлагане на нови умения за изграждане на общност чрез ъпсайклинг, нашата дигитална платформа ще увеличи способността на младежи и младежки работници сами да инициират ъпсайклинг активности и да станат носители на промяната около себе си. Това ще се постигне чрез използване на иновативни дигитални инструменти, материали за онлайн обучение и обучителни модули, които ще позволят на младежите и младежките работници да придобият нови умения, компетенции, както и практически знания.

Повече за нас и за проекта

Ъпсайклингът трябва да продължи! Четете новините ни и слушайте нашите подкасти

Устойчив празничен сезон. Прочетете нашите новини, слушайте нашите подкасти!

Очаквайте скоро