O projektu

2021-2-CY02-KA220-YOU-000050282

Od leta 1970 se je svetovna poraba materialov več kot potrojila in bi se lahko do leta 2050 spet podvojila. Letno zavržemo več kot 2,12 milijarde ton odpadkov, a le 40% gospodinjskih odpadkov ponovno uporabimo, recikliramo ali »upcyclamo«. 99% stvari, ki jih kupimo, zavržemo že po samo 6 mesecih uporabe. Le 9% svetovnega gospodarstva je krožnega.

Spodbujati moramo ponovno uporabo in podaljšati življenjsko dobo izdelkov. Projekt ScaleUPcycling želi motivirati mlade k okoljski ozaveščenosti in aktivnosti, da bi naredili spremembe v svojem vsakdanjem življenju. Čeprav je bilo v zadnjih nekaj letih moč opaziti majhno rast pobud za »upcycling« in ponovno uporabo, »upcycling« ostaja najbolj spregledan in neizkoriščen potencial na poti v družbo z manj odpadki. Tako »upcycling« v veliki meri ostaja niša, ki jo je potebno nadgraditi, da bi lahko resnično pripomogel k večjemu vplivu na okolje in družbo.

V tem kontekstu je cilj projekta ScaleUPcycling zagotoviti platformo, na kateri bodo lahko sodelovali mladi s svojimi idejami, mladinski delavci in drugi zainteresirani za ponovno uporabo in ekosistem upcyclinga. Naša digitalna platforma bo s ponudbo novih veščin za gradnjo skupnosti s pomočjo »upcycling-a« povečala zmogljivost mladih in mladinskih delavcev, da dajejo pobude in da jih spodbudi k lastnim aktivnostim upcycling-a postanejo ustvarjalci lokalnih sprememb. To bomo dosegli z uporabo inovativnih digitalnih orodij, e-učnih gradiv in modulov usposabljanja, ki bodo mladim in mladinskim delavcem omogočili pridobivanje novih veščin, kompetenc ter praktičnih znanj.

Kdo smo in kaj je namen projekta

UpCycling se mora nadaljevati! Beri naše novice, poslušaj naše podcaste!

Trajnostno praznično obdobje. Berite naše novice, poslušajte naše podcaste!

Prihaja kmalu